©
<г‘%р*еАл* *ррр *»
/Ной милий ^ елівиг? К а к приуеші
Котлети
ЄШ
І,
ОНи в КОСтріОле,
Суп рауогрхй, виНо
Не троарі?
^ерНусИ поууНо.
Я у
^се&е.
©
сН . & *лш я
Зотшр пит аксі И припомНиті
Зегор. Т і гуе у бил вегор?
"Шампанским ваННу мНе НамолНиті?
а . А,
помНих
бил уабор?
С«-<
Н Ґ - Єр-гС+ с-
К а ул л о а би, улгем в м лауие гари
"Аам в прлууНосми все времр проводить?
“Ёеул вместо этого боарествеЯЯой прироуи
Трстройство лет м ам и би иуугит і?
Ті
ст ат і угеНими.
А
гт о? %>се мофет. бит і?
'Равной уерараве полную приНосит і.
..
ТФо гув ^Новн гуе-т о слишеН увон бокалов
Ті
увоНкий смех плеНителіНих поургуг?.
.
....................................................................
...........................................................................
б у р у г ? .
.
..........................................................................
Р Ч * ?
А , герм с ним?
/Іихбові? К ака а т и ? Скаари?
"Нриуеші
л і
когуа в май o6biuiii.fi?
Т іш поувишісу, когуа у ар буру спот і у ?
ТРе веуаих
.............................................
"НегалеН внешний виу поэта
Т¥л окисне лет. Зисит пууцо,
Ті,
ракових страстей примета,
"НомИто умНое лисух.
Забито уркое Наголо
Ьали, пирушки,
все прошло.
"ШаліНау лира уамолгала,
Зрууей кууа-т о унесло.
Т і уеви стайкой уа поэтом
ТРе хоуум у ар. Зегут его.
З а уеНіги рауве. ТЧо их Нету.
ТЧи сил, Ни уеНег,
Нигего.
Т і толоко верная поуруарка,
ТНа. гто уо смертного оура,
"Простои глиНИНаи круарка
С виНом креплеНим иу веура.
..
"гРиви голи, роиуи голи
Ті
леса оголеНи.
З голом Небе голий месиц
Толой арааруает луни.
С мллуих Ногтей И состригу иулишек
Ті
Напишу еиуе главу о /Ннишек
..........
*Орууі$і мойв А йуат е
Я л
ерутбол,
7 ’уе вопли и спортивно оосм$еулЯне,
'Хавбегсов реувий бег, НеулпНий гол
Т і юНих ирНтргерорвлруов лобулннеі
З от ?Горлуковиг ноуает
Т і бистрой Яоэркой л&гик. боєм.
..
'3.
............
".
.......................
"Как
мир аресток, Несправеулив,
ЪоуН*л своей мегти И парусину
^
^
^
............................................
.
Ті там., и сим.
.. Как биті? Как биті?
...........................................
А
вуиті все, блиН, уа поуелиті(
# * *
Зауум авш иа о Ноарках /Н ууи,
Заби в про крит и и ареру,
бК и виуим легкие рейтууи
Т і тИНем /Н ууу На сосру.
..
(рауовий уомик и себе воуувиг в "Коломне,
ТРа сотках, виуаННих мНе царственной рукой.
"твСеНикі тепері И На какой-Нибууі "Нетровне
Ті
уолгоаруаННий обрету себе покой.
..
«КБ» Ыс 4 (69) • 1999, СТРАНИЦА З
предыдущая страница 4 Красная Бурда 1999 04 читать онлайн следующая страница 6 Красная Бурда 1999 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст